Bio & The Blue Movement

Luc Schreyen °28-05-1955 te Gent - België.
Volgde Grafiek en Zeefdruk aan het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs
te Gent en haalde het diploma Hoger Onderwijs Plastische Kunsten aan het

St-Lucas-instituut te Gent.
Studeerde nadien nog Geïntegreerde Marketingcommunicatie en Merkenstudie aan de IPO-Managementschool van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius Antwerpen te Antwerpen.

Hij was art director bij verschillende reclamebureau's van 1980 tot 2006 om zich daarna hoofdzakelijk toe te leggen op zijn beeldend werk. Wat hem uiteindelijk niet weerhield om ook als Cultuurgangmaker in te staan voor de organisatie van een veelheid aan culturele activiteiten via 'De Cultuurloft' en het opstarten van 'CultureDots' - Architects in Cultural Experiences - om de samenwerking tussen de cultuursector en het bedrijfsleven te optimaliseren en te kaderen. 

BIO

“Schilderen is voor Luc Schreyen het creëren van visuele muziek, het leggen van verbanden tussen kleur, vorm, volume, ruimte, materialen, ... en muzikale harmonieën, expressies, impressies, emoties, ... tot pure passie voor klank.
Klank omgezet in kleur. Muziek, klank, geluid overbrengen naar een andere dimensie. Zintuigelijke overdracht: “Synesthesiart” zoals hij het noemt.”

“Luc Schreyen slaagt erin muziek te omkapselen en gevangen te houden in zijn werk en juist hierdoor ontstaat een zeer grote spanning, een zeer grote aanwezige kracht. Het geschilderde of gesculpteerde wil als het ware – zoals muziek uit de orkestbak, vanaf het podium in de zaal of vanuit de boxen naar buiten gestuurd wordt – ook zijn plastische structuur verlaten om zijn oorspronkelijke staat terug te bereiken. En net zoals muziek direct is en onmiddellijk aanwezig, zijn de werken van Luc Schreyen direct aanwezig in ons hoofd en in ons lijf.”


                                                                                                                                  - Wouter De Bruycker

SYNESTHESIART

Klanken zien, kleuren horen. Synesthesiart.


Ik ben mijn werk synesthesiart beginnen noemen toen het duidelijk werd dat de muziek, de klanken, de geluiden die mij inspireerden mij automatisch in een bepaalde kleurstelling dwongen. Maar ook omdat die onuitputtelijke inspiratiebron mij bovendien bij andere combinaties van zintuiglijke overdracht  brengt. Zo ben ik continue aan het experimenteren met de gezamenlijke zintuiglijke gewaarwording van klank, kleur, beweging, smaak, geur, gevoel, volume, ruimte, licht, ... Het zijn allemaal uiterlijke zintuiglijke gewaarwordingen die vanuit een innerlijke stimulans gevoed worden en omgekeerd. Wat mij daar enorm boeit zijn de zuivere emoties die ontstaan door die combinaties van zintuiglijke overdracht .

Uiteraard is het in mijn werk daarbij vooral te doen om het op mijn manier weergeven van de emoties die muziek, klanken en geluiden bij me teweegbrengen. Het uitdrukken van innerlijke impulsen om ook bij de toeschouwer een intieme, eigen reactie op te roepen.

The Blue Movement

Ik schreef het manifest 'The Blue Movement' waar een aantal kunstenaars zijn in meegegaan en de ideeën onderschreven.
Het zijn een aantal vraagstellingen, bedenkingen, reflecties... over de wereld om ons heen. Hoe de mensen in deze wereld zouden moeten evolueren en/of overleven. Wat voor toekomst er nog is en vooral hoe we er in de kunsten- en cultuurwereld mee omgaan. Het zijn een paar van de drijfveren die ervoor gezorgd hebben dat er een beweging, een collectief is ontstaan bij verschillende kunstenaars, over de verschillende kunstdisciplines heen, om de idee van een nieuwe wereld, een wereld met een toekomst-perspectief uit te dragen. Een wereld waar de mens zich goed mag - kan voelen.


Tegelijk wil de beweging, vanuit de verschillende kunstdisciplines en via cross-overprojecten, anders kijken naar kunst en cultuur door de beleving van de toeschouwer, toehoorder, ... centraal te stellen. Het is hun zintuiglijke waarneming, hun subjectieve beschouwing die zal bepalen of men zich aangetrokken voelt door het werk.  Een volledig vrije ervaring die leidt tot het subjectieve gevoel van welbehagen. Die vrijheid van interpreteren is essentieel en geeft de toeschouwer, toehoorder, de kans, in relatie met het werk, na te denken over zichzelf en zijn/haar relatie met de wereld waarin ze leven.

Dat is uiteindelijk de doelstelling van The Blue Movement. We hopen dat de toeschouwer, in zijn contact met kunst en cultuur, er een goed gevoel, zowel voor zichzelf als zijn wereldbeeld, aan overhoudt en het hem aanzet initiatieven te nemen om dat wereldbeeld mee om te zetten in realiteit. Een wereld waar men zich goed mag en kan voelen, een nieuwe wereld, een betere wereld.

The Blue World.